Uw gegevens migreren naar een andere Synology NAS Synology

De methode die u gebruikt om gegevens te migreren, is afhankelijk van uw behoeften. Met Synology NAS kunt u uw gegevens migreren via Migration Assistant, Hyper Backup of HDD-migratie. Deze video laat zien hoe u de gegevens op uw NAS kunt migreren met behulp van deze drie methoden. U vindt het tijdstempel van elk deel in de videobeschrijving. Voor het uitvoeren van de migratie hebt u Web Assistant of de meest recente versie van Synology Assistant en DSM 6.0 of hoger nodig. Gebruikt u een oudere versie van DSM, raadpleeg dan de koppeling naar de video in de rechterbovenhoek van het scherm. Hoewel migratie helpt uw gegevens te en ze naar een nieuw apparaat te verplaatsen, raden we u sterk aan een back-up van uw gegevens te maken voordat u verdergaat. Maak op de NAS die u wilt migreren een back-up van uw gedeelde bestanden en mappen met behulp van de volgende stappen. Download Hyper Backup vanuit het Package Center als dat nog niet is gebeurd. Open Hyper Backup, klik op het Plus-pictogram en selecteer Gegevensback-uptaak. Selecteer het doel waarnaar u wilt back-uppen en volg de rest van de instructies in de wizard om de instelling af te ronden. Om uw systeemconfiguratie te back-uppen, gaat u op de bron-NAS naar Configuratiescherm Bijwerken en herstellen Configuratieback-up Handmatig exporteren en klikt u op Exporteren voor DSM 7.0 en hoger of Back-upconfiguratie voor DSM 6.2 en eerder. Er wordt een configuratiebestand op uw computer gedownload. Bewaar dit bestand op een veilige plek. Voor het migreren van gelicentieerde pakketten is mogelijk toestemming nodig. Raadpleeg de Synology-licentiepagina voor meer informatie.

Migration Assistant is een Synology-pakket dat kan worden gebruikt voor de migratie van systeemconfiguratiebestanden, pakketten en gegevens van een bron-NAS naar een doel-NAS. We raden gebruikers aan Migration Assistant te gebruiken om hun gegevens te migreren. Gebruik deze methode als u uw gegevens wilt migreren
naar een gloednieuwe Synology NAS met nieuwe schijven of als u uitvaltijd wilt minimaliseren. Controleer voordat u begint of DSM 6.0 of hoger op de bron-NAS staat en DSM 6.2.2 of hoger op de doel-NAS. De DSM-versie op de doel-NAS moet gelijk aan die van de bron-NAS of hoger zijn. Raadpleeg de koppeling naar het artikel in de videobeschrijving voor ondersteunde modellen. Meld u aan bij de doel-NAS en ga naar het Package Center. Zoek Migration Assistant op en installeer het. Open het pakket, waarna automatisch de migratiewizard wordt gestart om u door het migratieproces te leiden. Lees de informatie op de welkomstpagina en klik op Volgende.
Voer het IP-adres of de servernaam, het beheerdersaccount en het wachtwoord van het bronapparaat in. Het systeem zal een eerste controle uitvoeren.

Als Migration Assistant problemen met het bron- of doelapparaat detecteert, moet u deze oplossen voordat u verder kunt gaan. Bevestig de instellingen en klik op Gereed. verschijnt een dialoogvenster om de uit te voeren acties te bevestigen. Klik op Doorgaan. Voer het wachtwoord in van het account waarmee u momenteel bent aangemeld. Klik na het invoeren van het wachtwoord op Verzenden om het migratieproces te starten. Aan het eind van de systeemfase verschijnt een dialoogvenster dat u opdracht geeft de doel-NAS opnieuw op te starten. Eerst moet u beslissen hoe u services op de bron-NAS wilt behandelen. Als u de eerste optie kiest, blijven alle pakketten en services op de bron-NAS na migratie beschikbaar. Kies deze optie als u aanvullende instellingen wilt configureren of de bron-NAS nog enige tijd wilt blijven gebruiken voordat u overstapt. Wijzigingen op het bronapparaat worden niet overgedragen nadat de doel-NAS opnieuw is opgestart. Als u de tweede optie kiest, worden alle bestandsservices en pakketten op de bron-NAS uitgeschakeld wanneer u op Nu opnieuw opstarten klikt. Dit voorkomt vanaf dat moment dat er wijzigingen worden aangebracht op de bron-NAS. Kies deze optie als u de bron-NAS onmiddellijk wilt vervangen door de doel-NAS. Na het opnieuw opstarten meldt u zich bij de doel-NAS aan met het beheerdersaccount van de bron-NAS. Er verschijnt een dialoogvenster met de services die handmatig geconfigureerd moeten worden. Klik op de koppeling in de videobeschrijving voor meer informatie. Zodra het migratieproces is voltooid, zouden alle services beschikbaar moeten zijn en goed moeten werken op de doel-NAS. Lees het artikel op het scherm voor instructies over wat u na de migratie moet doen.

Met Hyper Backup
kunt u gegevens veilig kopiëren van de ene naar de andere Synology NAS. We raden u aan deze methode te gebruiken wanneer u een nieuw bestandssysteem op de doel-NAS wilt gebruiken. Zorg er eerst voor dat de DSM-versie op de doel-NAS gelijk is aan of hoger is dan die van de bron-NAS. Zorg er ook voor dat de opslagcapaciteit van de doel-NAS twee keer zo groot is als die van de bron-NAS. Lees het Hyper Backup-helpartikel voor meer informatie. Eerst moet u uw gegevens back-uppen naar de doel-NAS. Installeer en configureer DSM op de doel-Synology NAS. Zorg dat beide NAS-apparaten zijn verbonden met hetzelfde lokale netwerk en dat Hyper Backup op beide apparaten staat. Controleer of Hyper Backup Vault is geïnstalleerd op de doel-NAS. Meld u aan bij de doel-NAS en ga naar Opslagbeheer

Opslag
om te controleren of de opslagcapaciteit minimaal twee keer zo groot is als die van de bron-NAS. Meld u aan bij de bron-NAS en ga naar Hyper Backup. Selecteer Externe NAS en klik op Volgende. Voer de servernaam of het IP-adres, het beheerdersaccount en wachtwoord van de doel-NAS in. Geef aan naar welke gedeelde map u gegevens wilt back-uppen en geef een naam op voor de directory. Klik op Volgende. Selecteer de mappen die u wilt back-uppen. Selecteer de toepassingen die u wilt back-uppen. Klik op Volgende en volg de instructies. Wacht tot de back-uptaak klaar is met het back-uppen van gegevens naar de doel-NAS. Vervolgens moet u de geback-upte gegevens terugzetten. Meld u aan bij de doel-NAS en ga naar Hyper Backup. Klik op de knop voor terugzetten en selecteer Gegevens. Terugzetten vanaf bestaande opslagplaatsen Selecteer Lokale map en USB als herstelbron. Kies een gedeelde map als back-updoel voor de bestanden van de bron-NAS. We kiezen ervoor om systeemconfiguraties terug te zetten en vinken Alle systeemconfiguraties aan. Klik op Volgende als u klaar bent. Selecteer de gedeelde mappen die u wilt terugzetten en klik op Volgende. Selecteer de toepassingen die u wilt terugzetten en klik op Volgende. Afhankelijk van de pakketten die u wilt terugzetten, kan er een bevestigingsbericht verschijnen. Klik op Ja om door te gaan. Er verschijnt een overzicht van de hersteltaak. Klik op Gereed om door te gaan. Wacht tot de gegevens zijn teruggezet naar uw doel-NAS en klik op OK om het terugzetten te voltooien.

Bij HDD-migratie
verwijdert u de schijven handmatig uit de bron-NAS en plaatst u deze in de doel-NAS. Dit type migratie is geschikt wanneer uw bron-NAS beschadigd is en u deze wilt vervangen. De instructies voor deze methode kunnen per product verschillen. Controleer voordat u begint of de doel-NAS een DSM-versie ondersteunt die gelijk is aan of nieuwer is dan die van de bron. Raadpleeg eventueel de artikelen in de videobeschrijving voor uitgebreidere instructies. Migreren tussen verschillende Synology NAS-modellen. Ga op de bron-NAS naar Configuratiescherm Bijwerken en herstellen. Controleer of de meest recente DSM-versie op de bron-NAS is geïnstalleerd. Is er een nieuwere versie beschikbaar, download en installeer deze dan voordat u verder gaat. Zet beide Synology-apparaten uit. Noteer de volgorde waarin de schijven zijn geïnstalleerd en verwijder de schijven vervolgens uit de bron-NAS. Installeer de schijven in de doel-NAS in dezelfde volgorde waarin ze in de bron-NAS waren geïnstalleerd. Zet de doel-NAS aan en wacht tot deze is opgestart. Open een webbrowser op uw computer en ga naar find.synology.com. Als uw doel-NAS geen verbinding met het internet kan maken, gebruik dan Synology Assistant om uw NAS te vinden. Zoek de doel-NAS op en dubbelklik erop. De status van de doel-NAS moet Migreerbaar zijn. Klik op OK om door te gaan. Als u een waarschuwingsbericht ziet zoals ‘Opmerking: alle gegevens op de harde schijven worden verwijderd’, sluit dan de browser en controleer of u de schijven hebt geïnstalleerd in dezelfde volgorde als waarin ze waren geïnstalleerd in de bron-NAS. Als de schijven in de juiste sleuven zijn geplaatst en u toch dit bericht ziet, ga dan niet verder, anders worden al uw gegevens gewist. Kies de optie om de nieuwste versie van DSM te downloaden en te installeren. Als uw doel-NAS geen verbinding kan maken met het internet, kunt u DSM downloaden vanuit het Download Center en de software handmatig installeren. Zodra de installatie is voltooid, meldt u zich aan bij de doel-NAS. Ga naar Configuratiescherm Bijwerken en herstellen. Ga naar het tabblad Configuratieback-up en klik op Herstellen om de configuratie te herstellen. Klik op Herstellen vanaf een configuratiebestand op uw computer. Klik op Bladeren en selecteer het back-upbestand dat u eerder op uw computer hebt opgeslagen. Klik op Volgende. Selecteer de optie Alle systeemconfiguraties en bevestig. Er verschijnt een waarschuwingsbericht op het scherm, klik om te bevestigen en wacht tot de systeeminstellingen zijn hersteld. Na afloop zouden de gegevens succesvol moeten zijn overgezet naar de doel-NAS.

Migreren tussen twee identieke Synology NAS-modellen.
Bereid een tijdelijke schijf voor om DSM bij te werken op de doel-NAS. Ga op de bron-NAS naar Configuratiescherm Bijwerken en herstellen. Controleer of de meest recente DSM-versie op de bron-NAS is geïnstalleerd. Is er een nieuwere versie beschikbaar, download en installeer deze dan voordat u verder gaat. Installeer een tijdelijke schijf in de doel-NAS. Zet de doel-NAS aan en wacht tot deze is opgestart. Open een webbrowser op uw computer en ga naar find.synology.com. Als uw doel-NAS geen verbinding met het internet kan maken, gebruik dan Synology Assistant om uw NAS te vinden. Zoek de doel-NAS op en dubbelklik erop. Er verschijnt een welkomstscherm. Klik op Installeren om door te gaan. Selecteer de optie om de meest recente versie van DSM te downloaden en te installeren. Als uw doel-NAS geen verbinding kan maken met het internet, kunt u DSM downloaden vanuit het Download Center en de software handmatig installeren. Ga verder met de installatie door een beheerdersaccount te maken. Klik op Volgende om door te gaan. Zodra de installatie gereed is, zet u beide Synology-apparaten uit en wacht u tot ze volledig zijn uitgeschakeld. Verwijder de tijdelijke schijf uit de doel-NAS. Noteer de volgorde waarin de schijven zijn geïnstalleerd en verwijder de schijven vervolgens uit de bron-NAS. Installeer de schijven in de doel-NAS in dezelfde volgorde waarin ze in de bron-NAS waren geïnstalleerd. Zet de doel-NAS aan en wacht tot deze is opgestart. Meld u aan bij DSM. Uw gegevens zouden nu succesvol gemigreerd moeten zijn naar de doel-NAS. Lees het artikel op het scherm voor instructies over wat u na de migratie moet doen. Nu we de verschillende migratiemethoden hebben besproken, vermelden we

De voor- en nadelen van elke methode om u te helpen met kiezen.

Met Migration Assistant
profiteert u van een continu gebruik van services en minimale uitvaltijd tijdens de migratie. Echter, deze methode kent beperkingen ten aanzien van de NAS-modellen die u kunt gebruiken en de DSM-versies die u op elk apparaat kunt gebruiken. Op de bron-NAS moet DSM 6.0 of hoger staan en op de doel-NAS moet DSM 6.2.2 of hoger staan. Ook het gebruik van Hyper Backup heeft meerdere voordelen. Aangezien Hyper Backup een back-upoplossing is, betekent het gebruik ervan om uw gegevens te migreren dat u ook een back-up van uw gegevens krijgt. Ook is het herstellen van back-upgegevens voor migratie veiliger dan het gebruik van de originele gegevens, omdat het geen invloed heeft op de originele gegevens. Daarnaast zijn er geen beperkingen wat betreft het model en kunt u kiezen welke gegevens en configuraties u wilt migreren. Bovendien biedt deze methode de mogelijkheid om een ander bestandssysteem op de doel-NAS te gebruiken, mocht dat nodig zijn.

Hyper Backup
De nadelen van het gebruik van Hyper Backup om uw gegevens te migreren, zijn dat sommige pakketinstellingen niet kunnen worden overgedragen, de migratie langer duurt en de opslagruimte op uw doel-NAS twee keer zo groot moet zijn als die van de bron. HDD-migratie kent diverse voordelen. Het proces is eenvoudig, er is minder uitvaltijd en u kunt al uw gegevens en systeemconfiguraties migreren. De nadelen van deze methode zijn dat u de opslagpool en volume-instellingen niet kunt wijzigen en dat u beperkt bent wat betreft de schijven en NAS-modellen die u kunt gebruiken. Als HDD-migratie niet wordt aanbevolen voor uw bron- en doel-NAS-modellen, raden we aan Hyper Backup te gebruiken om uw gegevens te migreren. Lees de artikelen over dit onderwerp in de videobeschrijving voor meer informatie. Zorg dat u de migratiemethode kiest die geschikt is voor u en uw NAS en vergeet niet de artikelen in de videobeschrijving te raadplegen voor uitgebreidere informatie over migratie.

Voedsel weggooien nee

HOOGEVEEN – Manon Kwakernaak vindt het maar niets. Belachelijk zelfs. Sinds enkele weken is de 25-jarige Hoogeveense daarom druk met haar initiatief: Foodsharing Hoogeveen. Daarvoor haalt ze (bederfelijke) etenswaren op bij supermarkten en bedrijven en zorgt ze dat deze snel hun weg vinden naar Hoogeveense huishoudens die het nodig hebben. De onderliggende gedachte is verspilling tegen te gaan. Zie en hoor er alles over in deze Koopman op pad.

Christmas With Daniel O’Donnell

De carrière van Daniel O’Donnell omvat nu meer dan 30 jaar en hij blijft fans over de hele wereld verrassen met zijn productieve opname- en touractiviteiten, en hij blijft een van de meest succesvolle artiesten van de UK Album Chart. ‘Christmas With Daniel O’Donnell’ is een liveset, die afgelopen december werd gefilmd en opgenomen in het Dublin’s Convention Centre, tijdens Daniel’s uitverkochte concerten. Bij het concert is Mary Duff, Mary Duff, de vaste zangpartner van Mary Duff, aanwezig, evenals speciale gasten The Presentation Choir die optraden in ‘Britain’s Got Talent’, het Rathdowney Choir en de Billie Barry Stage School.

Daniel is een van de meest productieve artiesten van de UK Album Charts, met meer dan 4 MILJOEN exemplaren verkocht in het VK dit millennium, en hij brak zijn eigen wereldrecord in 2017 door de eerste artiest te worden die ten minste één nieuw album in kaart bracht een jaar in Artist Albums Chart gedurende 30 opeenvolgende jaren.

Daniel O’Donnell heeft dit millennium meer dan 4 MILJOEN exemplaren verkocht in het VK. In het Verenigd Koninkrijk heeft Daniel tweeëndertig Top 40-albums verzameld, waaronder zestien Top 10-albums, waarvan veertien uit deze eeuw, een prestatie die door geen enkele andere artiest is bereikt en een trend die zich zal voortzetten met ‘Christmas With Daniel O’Donnel’.

Demon Music Group (DMG) is gespecialiseerd in de productie en marketing van vinyl, cd’s en digitale muziek en is de thuisbasis van legendarische artiesten die over de hele wereld bekend zijn.